Конкурсът

Целта на конкурса е изготвяне на идеен проект за паметник – мемориал, увековечаващ личността и делото на Васил Левски. Със средствата на синтеза на архитектурата и монументалното изобразително изкуство следва да се постигне въздействащо обемно-пространствено решение, удачно вписано в прилежащата градска среда.

График

27 декември 2019 г.
Обявяване на конкурса
04 септември 2020 г.
Обявяване на членове на журито
08 септември 2020 г.
Краен срок за задаване на въпроси
18 септември 2020 г.
Краен срок за подаване на проектите
? очаквайте
Заседания на журито
? очаквайте
Обявяване на победител

Награди

5 000 лв.

Втора награда

8 000 лв.

Първа награда

2 000 лв.

Трета награда

Местоположение

Мястото за ситуиране на паметника е прилежащо на площад Игото. Това е едно от най-възловите кръстовища в града, където се пресичат улиците „Брянска“, „Юрий Венелин“, мостът Игото и ул. „Хаджи Димитър“ (участъкът под хотел „Балкан“). Теренът представлява част от внушителен скален венец и озеленена площ пред него, явяващи се своеобразна рамка на кръстовището.

Задание за проектиране

… и всички други материали за участие

Свалете заданието — PDF файл, в който ще намерите цялата необходима информация, за да започнете проектиране. Ако вече сте го изтеглили, можете да разгледате и всички други материали за участие, събрани на една страница: декларации, DWG файлове, карти, снимки (линкове към всички тях има и в самото заадние).

Към процедурата

Контакти


ОБЩИНА ГАБРОВО

location_onгр. Габрово, пл. "Възраждане" №3

phone066 818 312, 066 818 318

emailgabrovo@gabrovo.bg