Конкурсът

Целта на конкурса е изготвяне на идеен проект за паметник – мемориал, увековечаващ личността и делото на Васил Левски. Със средствата на синтеза на архитектурата и монументалното изобразително изкуство следва да се постигне въздействащо обемно-пространствено решение, удачно вписано в прилежащата градска среда.

График

27 декември 2019 г.
Обявяване на конкурса
? Очаквайте
Обявяване на членове на журито
08 септември 2020 г.
Краен срок за задаване на въпроси
18 септември 2020 г.
Краен срок за подаване на проектите
? очаквайте
Заседания на журито
? очаквайте
Обявяване на победител

Награди

5 000 лв.

Втора награда

8 000 лв.

Първа награда

2 000 лв.

Трета награда

Местоположение

Мястото за ситуиране на паметника е прилежащо на площад Игото. Това е едно от най-възловите кръстовища в града, където се пресичат улиците „Брянска“, „Юрий Венелин“, мостът Игото и ул. „Хаджи Димитър“ (участъкът под хотел „Балкан“). Теренът представлява част от внушителен скален венец и озеленена площ пред него, явяващи се своеобразна рамка на кръстовището.

Задание за проектиране

… и всички други материали за участие

Свалете заданието — PDF файл, в който ще намерите цялата необходима информация, за да започнете проектиране. Ако вече сте го изтеглили, можете да разгледате и всички други материали за участие, събрани на една страница: декларации, DWG файлове, карти, снимки (линкове към всички тях има и в самото заадние).

Към процедурата

Контакти


ОБЩИНА ГАБРОВО

location_onгр. Габрово, пл. "Възраждане" №3

phone066 818 312, 066 818 318

emailgabrovo@gabrovo.bg